فرم مشخصات عضویت انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران
پست الکترونیکی     ایمیل شما به عنوان نام کاربری شما برای ورود به سایت می باشد
کلمه عبور:
تصویر
نام  
نام خانوادگی  
جنست  
شماره شناسنامه  
نام پدر  
شماره ملی  بدون خط فاصله وارد نمائید
محل صدور  
تاریخ تولد
وضعیت تأهل  
معرف  
مدرک تحصیلی  
محل تحصیل  
تعداد فرزندان  
اگر دارای سابقه بیمه هستید نوع بیمه خود را بنویسید
خدمت وظیفه(ویژه آقایان)
نوع معافیت
نام رسانه محل خدمت  
حوزه خبری فعلی  
آدرس استان:   
 
تلفن ثابت  بدون خط فاصله و با پیش شماره مانند:02100000000
تلفن همراه  
آدرس وبلاگ  مانند:http://ali.mihanblog.com
سابقه فعالیت در نهاد ها و تشکل های سیاسی،فرهنگی،اجتماعی(اعم از بسیج،موسسات فرهنگی ،احزاب،تشکل دانشجویی و ...)
برای ایجاد ردیف جدید از کلید Tab استفاده نمائید
نام دو نفر از خبرنگاران یا مدیران رسانه ای که آشنایایی با شما داشته باشند
برای ایجاد ردیف جدید از کلید Tab استفاده نمائید
مهارت های تخصصی(در زمینه های روزنامه نگاری و فضای سایبری)
برای ایجاد ردیف جدید از کلید Tab استفاده نمائید
دوره های آموزشی گزرانده شده(دارای گواهینامه آموزشی)
برای ایجاد ردیف جدید از کلید Tab استفاده نمائید
سوابق کاری:(فعالیتهای روزنامه نگاری و فعالیت های سایبری با ذکر محل خدمت)
برای ایجاد ردیف جدید از کلید Tab استفاده نمائید
به نظر شما مهمترين اولويت انجمن صنفي خبرنگاران كدام كزينه است؟